Rekrytointi

Miten meillä rekrytoidaan? Lue hakuvinkkimme!

Olemme vakaa ja kehittyvä organisaatio, joka on rakentanut osaamistaan jo yli 100 vuoden ajan. Meillä on joukossamme tilaa osaajille ja tulevaisuuden ammattilaisille, jotka tahtovat olla mukana rakentamassa yhdessä maailman toimivinta kaupunkia – Helsinkiä.

Näin rekrytoimme

Rekrytointiamme ohjaavat Helsingin kaupungin yhteiset ohjeet, lait ja säännöt. Voit tutustua periaatteisiin tarkemmin täältä.

1. Rekrytointiprosessi

Miten rekrytointiprosessimme etenee? Mitä voit odottaa, kun haet meille töihin?

2. Anonyymi rekrytointi

Mitä tarkoittaa anonyymi rekrytointi ja miten sitä toteutetaan meillä?

3. Hakijakokemuskysely

Mielipiteesi on meille tärkeä! Miten voit antaa meille palautetta rekrytointiprosessistamme?

1. Rekrytointiprosessin eteneminen

2. Anonyymi rekrytointi

Osa rekrytoinneistamme toteutetaan anonyymeina rekrytointeina.

Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksista piilotetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaavat tiedot, kuten hakijan nimi, sukupuoli, ikä, osoite tai äidinkieli. Rekrytoiva esihenkilö tekee valinnat työhaastatteluun kutsuttavista vain hakijan hakemuksessaan ilmoittaman osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Anonymiteetti puretaan vasta haastattelukutsujen lähettämisen jälkeen. Rekrytointiprosessi jatkuu tämän jälkeen normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on edistää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä kehittää henkilöstön monimuotoisuutta. Tavoitteena on, että jokainen hakija saa yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen mahdollisuuden päästä työhaastatteluun, ilman, että haastattelupäätökseen vaikuttaisi mikään työn kannalta epäoleellinen asia, kuten ikä tai sukupuoli.

3. Hakijakokemuskysely

Mielipiteesi on meille tärkeä!

Hakijakokemuskyselyn tarkoituksena on selvittää, millainen kokemus hakijoillemme syntyy rekrytointiprosessin aikana. Linkki kyselyyn lähetetään erillisellä viestillä. Kyselystä saatujen tulosten pohjalta tarkoituksena on paitsi tunnistaa rekrytointiprosessin mahdollisia sudenkuoppia, myös oppia ja kehittää prosessia yhdessä.

Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Heräsikö sinulle kysyttävää rekrytointiin liittyen?

Ota rekrytointiimme yhteyttä!

Ota yhteyttä

Kuulostaako sinun työpaikaltasi?

#Palvelukeskushelsinki #parastayhdessä #stadilladuunissa