Harjoitteluhaku on nyt auki, ruoka- ja puhtauspalvelualan opiskelija, tule meille harjoitteluun!

Hakulomake

Rekrytering

Hur rekryterar vi? Läs våra ansökningstips!

Vi är en stabil och framåtskridande organisation som har byggt sina kunskaper under redan drygt 100 år. Vi har plats för sakkunniga och framtidens yrkesverksamma som vill delta i att tillsammans bygga världens mest fungerande stad – Helsingfors.

Så här rekryterar vi

Vår rekrytering styrs av Helsingfors stads gemensamma anvisningar, principer och regler. Du kan läsa mer om principerna här.

1. Rekryteringsprocess

Hur framskrider vår rekryteringsprocess? Vad kan du förvänta dig när du söker jobb hos oss?

2. Anonym rekrytering

Vad betyder anonym rekrytering och hur genomförs den hos oss?

3. Blankett för de sökandes upplevelser

Din åsikt är viktig för oss! Hur kan du ge respons på vår rekryteringsprocess?

1. Framskridande av rekryteringsprocessen

2. Anonym rekrytering

En del av våra rekryteringar genomförs som anonyma rekryteringar.

I en anonym rekrytering görs arbetsansökans alla uppgifter om personen, såsom den sökandes namn, kön, ålder, adress eller modersmål, osynliga. Den rekryterande chefen väljer de sökande som bjuds in till anställningsintervjun endast enligt kunskaperna, utbildningen och arbetserfarenheten i ansökan. Anonymitet avskaffas först efter att intervjuinbjudningarna har skickats. Rekryteringsprocessen fortsätter normalt därefter.

Syftet med anonym rekrytering är att främja den jämställda och jämlika behandlingen av de sökande samt utveckla personalens mångfald. Målet är att ge alla sökande en jämställd och jämlik möjlighet att bli kallad till en anställningsintervju, utan att detta kan påverkas av något som inte är relevant för arbetet, såsom ålder eller kön.

3. Blankett för de sökandes upplevelser

Din åsikt är viktig för oss!

Syftet med blanketten för de sökandes upplevelser är att reda ut hurdan upplevelse våra sökande får under rekryteringsprocessen. Länken till enkäten skickas med ett separat meddelande. På basis av de resultat som fås från enkäten är både att igenkänna rekryteringsprocessens eventuella fallgropar och att lära oss och utveckla processen tillsammans.

Svarandet sker anonymt.

Har du frågor kring rekryteringen?

Kontakta vår rekryteringsteam!

Ta kontakt

Nästa

#Palvelukeskushelsinki #parastayhdessä #stadilladuunissa