Harjoitteluhaku on nyt auki, ruoka- ja puhtauspalvelualan opiskelija, tule meille harjoitteluun!

Hakulomake

Telefon- och färdtjänsterna

Vi sköter 200 000 viktiga kontakter per månad

I vår telefon- och välbefinnandeservice, puhpa till vardags, utvecklar och producerar vi tjänster med hjälp av vilka vi tar staden till varje Helsingforsbo. I våra telefontjänster hanterar vi cirka 200 000 viktigt kontakter varje månad och betjänar dygnet runt under årets alla dagar.

Vi ansvarar bland annat för förmedling av stadens samtal som kommer till växeln, hälsostationernas återuppringningstjänst samt fungerar som stadens interna expert och konsult i telefonsystemen och -tillämpningarna. Vi utvecklar tillsammans med våra avtalsleverantörer även mobillösningar och alltmer smidigare processer till exempel med hjälp av programrobotik.

Vår kundtjänstcentral hos Helsingfors Resetjänst ansvarar å sin sida för ordnande av cirka 70 000 resor för social- och hälsovårdssektorns klienter varje månad.

Läs mer om våra jobbmöjligheter!

Arbetsuppgifterna

#Palvelukeskushelsinki #parastayhdessä #stadilladuunissa