Harjoitteluhaku on nyt auki, ruoka- ja puhtauspalvelualan opiskelija, tule meille harjoitteluun!

Hakulomake

Läroavtal

Välkommen att göra de mest betydelsefulla måltidsupplevelserna i Helsingfors!

Läroavtalet är ett två år långt tidsbundet anställningsförhållande under vilken du studerar och avlägger vid sidan om arbetet grundexamen i måltidstjänsterna inom restaurang- och cateringbranschen. Du får goda färdigheter för att jobba i olika köksmiljöer. Vi har verksamhet i skolor, på daghem, på sjukhus, i seniorcenter samt på lunchrestaurangerna i dessa i Helsingfors.

I dina arbetsuppgifter bekantar du dig med och deltar mångsidigt i den dagliga verksamheten i köket, såsom tillagningen och serveringen av sallader, tillbehör och mat samt diskvården, renhållningen av lokaler och egenkontrollen.

Vem är lärpovtalsutbildningen avsedd för?

Läroavtalsutbildningen genomförs med Helsingfors stads sysselsättningsanslag, vilket innebär att den person som väljs in i utbildningen måste vara från Helsingfors och berättigad till lönesubvention som beviljas av arbets- och näringsbyrån. Innan arbetet inleds ska den person som har blivit vald ange ett godkänt utlåtande om anställningsundersökning och ett straffregisterutdrag.

Dessutom önskar vi av våra läroavtalsstuderande engagemang i utbildningen, informationstekniska baskunskaper, god hälsa och färdigheter att göra ett fysiskt jobb samt minst nöjaktiga kunskaper i finska. Till förtjänst räknas tidigare erfarenhet inom köksbranschen samt en avlagd hygienpass.

Ansökan

Vi söker läroavtalsstuderande två gånger om året, på våren och på hösten.

Karriärberättelser – med läroavtal till expert

Palvelukeskus Helsinki anställer årligen flera nya anställda med lönesubventionerade läroavtal. Dessa nyanställda studerar grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen vid sidan om arbetet. Via läroavtalet har vi kunnat anställa många proffs, som t. ex. Sanna Pihlaja och Lalmi Essed. Här under kan du läsa om Sannas och Lalmis erfarenheter av läroavtal.  


Sanna Pihlaja

Sanna, berätta oss varför du en gång i tiden sökte dig till oss som anställd med läroavtal och vad intresserade dig i måltidsservicebranschens uppgifter?

“På arbets- och näringsbyråns webbplats hittade jag Servicecentralens köks- och rengöringsbranschens rekryterande utbildning, som då ordnades, i vilken jag sökte och kom in. Jag har alltid trivts i köket, så jag var ivrig att testa utbildningen. Utbildningen varade femmånader och under den avlade jag näringens examensdel som ingår i restaurang- och cateringbranschen. Under utbildningen blev jag mer intresserad av branschen och beslöt att därefter söka till läroavtalsutbildning för att slutföra examen.”

Hurdana erfarenheter fick du av läroavtalsstudierna?

”Läroavtalet var den bästa lösningen för mig eftersom jag inte trivs i skolan och jag tycker att jag lär mig bäst genom att arbeta. Ett stort plus var också det att jag fick lön. Jag upplevde det lite utmanande att i hemmet göra uppgifter som förknippas med studerandet efter arbetsdagarna, men jag klara även dem väl.”

I vilket verksamhetsställe jobbade du under läroavtalet och hur framskred dina studier?

”Jag började arbetet i grundskolan Pukinmäenkaaren peruskoulu och det första året gick genom att lära mig massor av nya saker. Efter ett års praktik var jag färdig för det första lärdomsprovet och avlade det i tillagning av lunchrätter varefter jag började öva matproduktion i storkök. Den sista examensdelen, det vill säga kafétjänsternas del, avlade jag på grund av coronasituationen i yrkes- och vuxenutbildningsinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos övningskafé. Jag blev färdig kock även några månader i förväg.”

Vad tycker du att läroavtalsstudierna kräver och vad lönar det sig att ta i beaktande när man tänker på att söka till läroavtalsutbildningen?

”Studerandet kräver beslutsamhet och vilja att lära sig. Det lönar sig att beakta din egen tidsanvändning att du även på din fritid gör mycket skoluppgifter utöver inlärningen i arbetet och skoldagarna.”

Du blev sysselsatt som kock hos oss efter läroavtalsutbildningen. Vad är det bästa med ditt arbete och vad motiverar dig i ditt jobb?

”Det bästa med mitt jobb är att varje dag är annorlunda och jag får erbjuda smaklig skolmat. Nöjda kunder och viljan att lära mig nytt motiverar mig.”


Lalmi Essed

Vad fick dig och söka till Servicecentralens läroavtalsutbildning?

“Jag deltog på en kurs för arbetslösa vid Helsingfors yrkesskola och där fick jag information om läroavtalsutbildning. Jag är själv utbildad som restaurang kock.”

Kan du berätta om dina erfarenheter som läroavtalsstuderande?

“Man lär sig ganska mycket genom läroavtalsutbildning. Man kan vara mycket i köket och lära sig i praktiken istället för att sitta på skolbänken. Det är en ganska stor skillnad mellan att vara en restaurang kock och att vara kock i ett storkök som producerar mera än 400 portioner dagligen.”

Hur upplevde du att inlärningen gick?

“Inlärningen gick mycket bra. Jag hade en mycket bra instruktör och förman.  Det kändes mycket bra att lära sig nya kunskaper och att förstå matlagning från olika synvinklar. Under läroavtalet fick jag jobba i skolor och daghem. Uppgifterna var ganska olika och det hjälpte min inlärning.”

Vad kräver det att studera som läroavtalsstuderande?

“Det kräver inte mycket om man är intresserad att laga mat. Läroavtal passar till alla som vill laga mat. Läroavtalet är också ekonomiskt ett bra alternativ.”

Blev du anställd som kock efter läroavtalet? Vad tycker du att är bäst i ditt arbete?

“Jag blev genast anställd som kock. Det bästa i mitt arbete är arbetskompisarna, vi jobbar tillsammans som ett lag.”

#Palvelukeskushelsinki #parastayhdessä #stadilladuunissa